خبر اختصاصی

خبر خبر اختصاصی

حلبی آباد سومین مجموعه‌ی سعید دهقان

آهنگساز سابق چریک و فعلی تشکل ملّی ، سعید دهقان، سومین مجموعه‌ی خود را در حالی منتشر میکند که در پرونده‌ی کاری خود همکاری با هنرمندانی چون صفیر ، علی سورنا ، فرشاد ، رض ، تهم و داریوش را میبیند و...

بیشتر بخوانید