آمیزه

اولین البوم مهدیار اقاجانی قبل از پایان سال ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد

به گزارش آمیزه

چندی پیش مهدیار در پاسخ به سوال های تویتری مخاطبان خبر از انتشار اولین البوم خود تحت لیبل داد.
مهدیار اقاجانی که مدتی پیش به لیبل Kowloon Records پیوسته بود به زودی اولین البوم خود را از این لیبل منتشر خواهد کرد.
مهدیار با ذکر اینکه ملتفت یک خانواده هنری است و پیوستنش به این لیبل به معنی جدایی از ملتفت نیست اشاره کرد که در البوم خود اعضای ملتفت حضور نخواهند داشت اما ممکن هست که از صدای اعضای گروه در این البوم استفاده کند. این البوم قبل از پایان سال ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد.
چندی پیش تیزری از اثر money money که اولین ویدیو البوم خواهد بود نیز منتشر شد.

افزودن دیدگاه