آمیزه

پرداد ترک جدیدی به نام نفهم منتشر خواهد کرد

به گزارش آمیزه

ترک جدیدی از پویا پرداد به اسم << نفهم >>یکشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۲  منتشر خواهد شد.

تیزر منتشر شده از این ترک :

1 دیدگاه