آمیزه

پاسخ داریوش به شایعات تلگرامی

همانطور که قبلا شاهد درگیری داریوش با فن پیج های تلگرامی ملتفت بوده اید، اینبار پس از انتشار اخبار دروغ و شایعات متعدد توسط این پیج های مجازی، شاهد واکنش شدید داریوش در توییتر بودیم که به شرح زیر است.

 

 

 

بدین ترتیب باید منتظر تک آهنگ پیروزی از وی بود که پیشتر به گفته‌ی خودش پخش آن منتفی بود و همچنین وی نه کانال تلگرام دارد و نه نسبت فامیلی با هیچ یک اعضای این تشکل

1 دیدگاه