گفتگو مصاحبه

قسمت چهارم فصل دوم پادکست یک ساعت با زیرزمین مصاحبه با تس

قسمت چهارم از فصل دوم پادکست یک ساعت با زیرزمین با تهیه کنندگی نُدیسم و معراج را از طریق دکمه‌ی زیر دریافت کنید .در این قسمت تس مهمان برنامه بوده است که در رابطه با مخاطبین در موسیقی زیرزمینی ایران صحبت شده است .