آمیزه

علت عدم فعاليت اعضاي قديمي پايدار از زبان عرفان

 

در چند وقت اخير عرفان فعاليت زيادي در صفحات مجازي خود داشته است كه در اين بين اشاره اي هم به علت عدم فعاليت اعضاي قديمي پايدار کرده است.
طبق گفته عرفان علت دوري اعضاي قديمي پايدار مثل افرا،خشايار و سركش وجود الويت هاي مهم تري از رپ ميباشد و اين هنرمندان بيشتر مشغول زندگي شخصيشان ميباشند.
عرفان اعلام كرده كه تلاش ميكند كه اين افراد را راضي كند كه حداقل در سال ٢ يا ٣ ترك منتشر كنند.

1 دیدگاه