آمیزه

صفیر از محتوای اثارش در مقابل انتقادات دفاع میکند

صفیر از محتوای اثارش در مقابل انتقاداتی که به استفاده از واژه های ثقیل در انها میشود دفاع کرد.

او میگوید:

تا وقتی که نژادپرستی از بین نره و مرزها توی ذهن ما شکسته نشه و وقتی حرف حسابی زدن قلمبه سلمبه گویی تلقی بشه. اب از اب تکون نمیخوره. 

او همچنین از علاقه خود به کشور و فرهنگ افغانستان می گوید:

من افغانستان را دوست دارم. اون هم بخاطر فرهنگ بومی و زیبایی های بصری اون،مثل تمام ذیگرها.

 

1 دیدگاه