آمیزه

صحبت هاي رضا پيشرو در مورد چرايي لزوم فروش اثار در رپ ايران

همانطور كه ميدانيد رضا پيشرو از پيشگامان فروش اثار در رپ ايران بوده است. او قبل از تاسيس كمپاني ريل و توليد البوم ريل اقدام به فروش قطعات و همچنين البوم قبلي خود يعني دوران طلايي كرده است. حال او درباره علت لزوم فروش اثار در رپ ايران اينگونه ميگوييد:

3 دیدگاه