آمیزه

دیدار عرفان و جیدال بعد از ۶ سال همکاری

به گزارش آمیزه

بعد از ۶ سال حضور جیدال در خانواده پایدار به بهانه مسافرت عرفان (موسس این خانواده هنری) به پاریس اولین دیدار این ۲ عضو این خانواده صورت گرفته است.
این دو ویدیویی از دیدارشان در کانال تلگرام خود قرار دادند. در این ویدیو اشاره ای کوتاه به فعالیت های اینده پایدار نیز شده است.

1 دیدگاه

پاسخ دادن به SADEQ SM لغو