آمیزه
سعید دهقان

دومین تیزر رسمی از البوم جدید سعید دهقان منتشر شد

همانطور که میدانید سعید دهقان بعد انتشار البوم بلندی به نام blabber brain که با حضور داریوش یکی از اعضا ملتفت همراه بود. سعید اینبار نیز خبر از انتشار البوم بلند دیگری داده است.
این البوم که ۲۰ ترک دارد از حضور ۳ خواننده و ۳ اهنگساز مهمان بهره میبرد و به احتمال زیاد از اول مهر ماه برای پیشفروش گذاشته شود. این البوم فقط به صورت دیجیتال اواخر مهر ماه منتشر خواهد شد.

 

افزودن دیدگاه