آمیزه

دریک و پایان یک رکورد

در ۱۵ ام آگوست اکانت توییتر Chart Data طبق یک توییت اعلام کرد که دریک بعد از ۸ سال (۴۳۰ هفته) حضور مداوم در بین ۱۰۰ ترک برتر، در این هفته ترکی در این لیست ندارد و رکورد حضور مداومش به پایان رسیده است.
اولین ترک دریک که شروع کننده حضور مداوم او در این لیست بود ترک Best I Ever Had بود که نامزد دریافت گرمی ام بود.
در سال ۲۰۱۶ ، او به همراه Michael Jackson و The Monkees در رده دوم بیشترین حصور متوالی در ۱۰۰ آهنگ برتر و ۲۰۰ آلبوم برتر بیلبورد قرار گرفت .

افزودن دیدگاه