آمیزه

جی جی، خبر از پروژه های اینده اش داد

به گزارش آمیزه

علیرضا جی جی دیروز طی پستی در اینستاگرام خبر از پروژه های اینده خود داد.

افزودن دیدگاه