آمیزه
Aein Sabte Ahval

ثبت احول فردا شب از آیین منتشر خواهد شد

نهایتاً پس از مدت‌ها کم کاری و کم فعالیتی آیین ، عضو سابق تشکل چریک با توییتی اعلام کرد فردا شب اثر جدیدی منتشر خواهد کرد که طبق گمانه زنی‌ها به نظر میرسد این اثر یک آلبوم با نام ثبت احوال است که فردا شب منتشر خواهد شد .

افزودن دیدگاه