آمیزه

تیک تاک و شروعی دوباره با آلبوم

طبق اعلام صفحه رسمی تیک تاک در اینستاگرام در روز های آتی تک ترک جدیدی به نام 《چکه چکه》 از این گروه به همراهی تعدادی آرتیست مهمان منتشر خواهد شد.
این ترک اولین ترک از آلبومی با همین نام خواهد بود که زمان انتشار ان هنوز معلوم نمی باشد.

در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی با شما به اشتراک میگذاریم.

افزودن دیدگاه