مقاله

تعاریف در دنیای گرافیتی (قسمت دوم )

crew – کرو

کرو (گروه)به جمعی از گرافیتی کار ها گفته می شود که معمولا با هم کار می کنند و اغلب برای بالا بردن توان مالی گروه در خریدن رنگ و یا بالا بردن اعتماد به نفس و حس امنیت این کار را می کنند.این گروه ها مانند گتگ ها نیستند بلکه متشکل از دوستان هم سن و سال با علایق مشترک بوده و فعالیت ها و روابط آنها معمولا دوستانه و گروهی است.

dress-up – دِرِس-آپ

در صورتی که در یا دیواری نو را با امضا های زیاد یا نوشته بپوشانند و برای اولین بار ان را پر کنند به آن دِرِس-آپ می گویند.

end-to-end – اِند تو اِند

به معنی ماشین یا واگن قطاری که از یک سو تا سوی دیگرش به طور کامل پر شود.

Etch – اِچ

واستفاده از اسید یا حلال های فوق العاده قوی برای امضا زدن روی پنجره قطار ها یا اتومبیل ها این کار معمولا بسیار خطرناک و غیر انسانی و خرابکارانه است به خصوص که اسید و مواد آن برای انسان های دیگر به شدت زیان آور است.

Fat Cap – فَت کَپ

کلاهک اسپری که برای پوشاندن سطوح بزرگ تر به کار می رود . برای پر کردن گرافیتی استفاده می شود.

Fill ins – فیل اینز

فیلینگ یا فیل-اینز به معنی رنگ و تمام چیز هایی است که برای داخل یک استایل در نظر گرفته و نقاشی می شود

getting up – گتینگ آپ -بالا اومدن

رسیدن به شهرت از طریق گرافیتی و کار زیاد یا مورد توجه

Ghost – روح

گاهی اوقات در اثر پاک کردن های شهرداری و یا هر عامل دیگر اثر نابود می شود ولی سایه یا آثار آن از زیر رنگ هنوز پیدا است . و مثل روح گرافیتی خیلی کمرنگ روی دیوار دیده می شود.

 

منبع: کلاه استدیو