تشکل ملتفت فردا شب اثر جدیدی را منتشر خواهد کرد .

-به گزارش آمیزه

شب گذشته تشکل ملتفت با انتشار عکسی خبر داد که پنچشنبه عصر ، علی قاف قطعه ای جدید با نام حسّن با آهنگسازی مهدیار آقاجانی منتشر خواهد کرد .