آمیزه

بهترین تک آهنگ اردیبهشت از نظر شما کدام است؟

بهترین تک آهنگ اردیبهشت 1398 از نظر شما کدام است؟

 • بهرام - گوشت (34%, 204 Votes)
 • فرشاد - نت سیاه (32%, 192 Votes)
 • صفیر - جهانگیر (15%, 86 Votes)
 • فرزان - صوفی (5%, 29 Votes)
 • عرفان و جیدال و ایمانمون - بابا ولم کن (3%, 17 Votes)
 • شانو - دلگیر (2%, 11 Votes)
 • زخمی - آرزو (2%, 9 Votes)
 • بهزاد لیتو و آنیتا - خوبه همه چی (1%, 8 Votes)
 • جیدال و مدگال - زیبای وحشی (1%, 8 Votes)
 • آئین - نقطه چین (1%, 7 Votes)
 • آرتا و بهزاد لیتو - مثه اولش (1%, 7 Votes)
 • ارتش و نوید - پرواز (1%, 4 Votes)
 • جاستینا و رعنا منصور - فریاد (1%, 4 Votes)
 • خلسه و علی اردوان و ساتین - کراشم تویی (1%, 4 Votes)
 • جی جی و ام جی و سیجل و نسیم - بزار این بارو (0%, 2 Votes)
 • سیکاس و سو - میکروب (0%, 1 Votes)

Total Voters: 593

Loading ... Loading ...

 

 

6 دیدگاه