آمیزه

بامداد در شهروند حضور دارد

به گزارش تیم خبری آمیزه بعد از کلی حواشی پیرامون حضور ارتیست های مختلف در البوم جدید دیوار رکورد،حضور بامداد به صورت رسمی در این البوم اعلام شد.

روز پیش ویدیویی از مراحل تولید این‌البوم منتشر شد که مهر تاییدی بر شایعه حضور بامداد در این البوم بود.

ویدیو مذکور:

 

2 دیدگاه