آمیزه

اولین تیزر رسمی فصل تابستان از عارف منتشر شد

همانطور که میدانید فصل دوم البوم عارف که تابستان نام دارد چند روزی است که به فروش گذاشته شده است. حال اولین تیزر رسمی این فصل نیز منتشر شده است.

ویدیو مذکور

افزودن دیدگاه