آمیزه

اولین اثر رسمی S0el پایان این هفته منتشر میشود

s0el که چند وقتی هست از طریق یاس به خانواده هیپ هاپ معرفی شده است و ارتباط نزدیکی با یاس و لیبل فریاس دارد.
او انتشار ویدیوی خبر از انتشار اولین اثر رسمی اش در تاریخ چهارشنبه ۸ شهریور داد.

3 دیدگاه