آمیزه

امیر رقاب ویدیویی از اجرای زنده جدید خود به نام باور منتشر کرد

به گزارش آمیزه

چندی پیش امیررقاب ویدیویی از اجرای زنده جدید خود بر روی کانال تلگرام خود منتشر کرد.
شایان ذکر است که امیررقاب یکی از آرتیست های کار بلدی که تقابل کاملی از مفهوم در کنار تکنیک را به مخاطب ارائه می دهد.

ویدیو مذکور

افزودن دیدگاه