آمیزه

البوم نقاب از کمپانی کژدم به زودی منتشر خواهد شد

خبر تولید البوم نقاب با حضور هنرمندانی چون پیشرو ، نیموش ، تی دی ، جیدال ، خلسه ، اسلش ، نرگال ، پدی ای و … در اواخر سال ۹۴ بود که اعلام شد.
حال با گذشته ۱ سال از ان کمپانی کژدم اقدام به انتشار تیزری از این البوم کرده است که خود چراغ روشنیست برای پخش این البوم.

افزودن دیدگاه