آمیزه

اجرای زنده ترک تا همیشه از سینا ساعی در نمایش هملت تهران ۲۰۱۷

به گزارش آمیزه

چند شبی است که سینا ساعی به همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر مشغول به اجرای نمایشنامه ای به نام << هملت تهران ۲۰۱۷ >> میباشند.
گفتنی هست که قبل از حضور سینا در این گروه قرار بود سوگند ، خواننده ار اند بی ، در این اجرا ایفای نقش کند که به دلایلی نامعلوم این امکان به وجود نیامده است.

ویدیویی از اجرای کوتاه ترک <<تا همیشه>>  از سینا ساعی ب روی سن این نمایش

افزودن دیدگاه