آمیزه

اثر جدیدی از داریوش تا زمانی نامشخص منتشر نخواهد شد

این عضو خانواده ملتفت اخیرا با انتشار توییتی خبر از وضعیت کاری خود تا زمان نامعلومی داده است. او در اینباره میگوید:

فعلا تا یه مدت از بنده کاری منتشر نمیشه تا تکلیفمون مشخص بشه.

داریوش با بیان همین جمله وضعیت نا به سامان خود را شرح داده است.او در سال جاری نیز پخش قطعه پیروزی را هم منتفی اعلام کرد.

1 دیدگاه